Lek och allvar

Som vanligt pågår det massor med lek på fritids. Mellan varven så har vi vävt in lite allvar den här veckan då vi pratat om samerna och om rätten att vara olika och ha olika sätt att leva och olika tro.

Annonser

Vecka 10 på Opalen och Månadsbrev

Viktig information

Kom ihåg att anmäla ditt barn till Påsklovet. Det är väldigt viktigt för oss att få in anmälningarna i tid. Vi beställer mat och planerar personal och personals eventuella ledighet utifrån underlaget. Sista dag att anmäla är den 8/4. Nedan finns länken där du kan anmäla:

Anmälan till påsklovet

Nästa fredag, den 16/3, avslutar vi vårt tema: Lika men olika, med en maskerad klockan 14. Om ditt barn inte går på fritids den tiden så är det okej att stanna ändå. Vi beräknar vara klara cirka 15.

Vår verksamhet just nu

Skolan har ett förgående arbete med att arbeta för en trygg skolmiljö. I vårt långtgående arbete har vi också särskilda insatser som vi gör utifrån våra gemensamma samtal och utvärderingar kring trygghetsfrågor. Den här veckan börjar vi med temaområdet ”Lika men Olika” Det handlar om att på olika sätt uppmärksamma barnen på både likheter och olikheter mellan människor och att vi måste visa respekt för olikheterna.  Läroplanen är mycket tydlig i frågor kring normer och värden och har bland annat som mål att varje elev:

  • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  • respekterar andra människors egenvärde,
  • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor (Läroplanen kap. 2)

Det finns många olika exempel på när det inte råder respekt för olikheter. På Opalen har vi under den här perioden valt att lära oss en om grupp människor som är lika oss men ändå olika. Vi kommer att lära oss lite om samerna som är ett av världens urfolk och som faktiskt var först på plats i Sverige efter den senaste istiden. Vi vill lära baren lite om deras historia och den innefattar också tråkigheter när samerna inte har blivit behandlade med respekt.

”I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett  historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande. ” (Läroplanen, kap. 1)

Denna vecka

Under veckan kommer vi prata om Samerna på olika sätt. Vi kommer skapa och titta på film och på storsamlingen på fredag blir det en kort dockteater. IMG_6416

Opalen v. 6

Månadsbrev

Många barn har tillbringat långa stunder i vårt skaparrum och klippt och limmat olika pappershanddockor. Runt bordet finns det tillfälle att öva sig i tålamod, ansvar, finmotorik och uppfinningsrikedom. De har möjlighet att hjälpa varandra och kommunicera på olika sätt. Imorgon kommer vi påbörja arbetet med själva scenen för kommande dockteatrar. Vi vill med detta ge barnen möjlighet att träna sig i olika former av estetiskt uttryck.

En förmåga som barnen övar på hela dagarna är: Social kompetens. Vi är många barn och vuxna som skall vara tillsammans hela dagarna och det kräver en hel del färdigheter. Enligt läroplanen ska vi, tillsammans, arbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt. Alla har vi olika behov och vi behöver se till att alla trivs och mår bra. Vi jobbar mycket med rutiner för barnen, för rutiner ger trygghet.  Vi har under lång tid arbetat med matsalssituationen både vad gäller mellis men även lunch på lov och studiedagar. Det är lätt att det blir rörigt och högljutt. Vi har fem minuters tystnad varje måltid och barnen har ert sig det galant. Nu har vi på Opalen utökat det genom att inför högläsning under mellis. Det har varit mycket uppskattat av barnen och vi får stifta bekantskap med Suneböckerna. Detta ger oss en längre stund av ro och lugn i matsalen.

Viktig information:

Karin Claesson kommer vara borta under några veckor på grund av vård av barn med början i mitten av nästa vecka. Vi återkommer om vikarie. Martin Samuelsson är den som har arbetslagsledaransvaret under tiden hon är borta. Det går bra att maila till honom om du undrar något: Martin.samuelsson@hannaskolan.nu

Den här veckan:

IMG_9041.JPG

Vecka 5 på Opalen

Den här veckan:

Vi ska denna vecka färdigställa vår film med charader och sen påbörja tillverkningen av en dockteater samt dockor till den. Vi får se vilka som hänger på!

torsdag den 1/2 är det studiedag men fritids är öppet. Vi kommer då gå iväg och åka pulka i stjärnhusparken. Ta med pulka och hjälm! Maila oss om ditt barn är ledigt denna dag.

Viktig information:

Kom ihåg att anmäla ditt barn till Sportlovet! Sista dag för anmälan är på torsdag. Länken för anmälning stängs sedan ner.

Anmälan till Sportlovet 2018

Titta genom lådorna med kvarglömda kläder i hallen. Nästa måndag skickas kläderna till bättre behövande. (Vi skickar inte bort märkta kläder)

På måndag den 5/2 stänger fritids klockan 16 på grund av personalkonferens.

Nedan följer information angående fakturering av fritidshemsavgiften.

kommunen

IMG_7368

Vecka 4. på Opalen

Den här veckan:

Den här veckan kommer vi göra en film med charader som vi sen skall visa för Korallerna så att de får gissa!

Viktig information: 

Nu är det snart Sportlov och vi behöver ha in anmälningar för ert barn så fort som möjligt. Det är mycket viktigt för oss att ni anmäler ert barn i tid eftersom maten till barnen beställs i förväg. Vi planerar också aktiviteter och personal utifrån barnunderlag.

Nedan finns en länk att klicka på för att fylla i tider. Torsdagen den 1/2 är det sista dagen att fylla i formuläret och länken stängs ner.

Anmälan till sportlovet

Torsdagen den 1/2 är det studiedag men fritids är öppet. Om ditt barn är ledigt då, maila till Karin.Claesson@hannaskolan.nu

 

IMG_4003

Vecka 2 på Opalen

Månadsbrev!

Varje månad gör vi lite längre inlägg för att synliggöra vår fritidsverksamhet och berätta vad vi gör och varför. Har ni mer frågor så hör av er!

Vår uppgift som pedagoger på fritids är att komplementera skolan med en annan form av lärande. Vi har en egen del i läroplanen där  det presenteras vilket innehåll vi skall väva in i lärandet. Det är viktigt att barnens intressen och engagemang ligger till grund för det vi planerar. Under hösten har barnen fått prova på att göra film, göra småteatrar och på fredagarna provar vi charader. Det är många som tycker att det är roligt och några veckor framöver har vi ett Projekt som vi helt enkelt kallar Teater. På olika sätt vill vi inspirera barnen att pröva den estetiska uttrycksformen teater och i detta har vi möjligheten att få in flera delar i det centrala innehållet samt även sträva mot mål som skolan jobbar mot. Vi jobbar i Projektform vilket betyder att vi inte i förväg vet riktigt var vi kommer hamna eftersom barnens intressen skall styra vad vi gör. Det finns många möjligheter till lärande på olika sätt när barnen får öva sig i estetiska uttryck, samtala om texter, reflektera över tonfall , återberätta situationer och texter, lyssna på varandra, skapa exempelvis dockor till dockteater, lära sig nya ord med mera. Nästa vecka när alla barnen slutar klockan 13 på grund av utvecklingssamtal så samlas vi alla dagar inne i tvåans klassrum en kort stund innan vi går ut och då kommer vi titta på några korta filmklipp när olika personer gör charader.

Viktigt för fritids är också att lärande blir situationsstyrt. Det betyder att vi ska ta tillvara på varje situation som uppstår mitt i den vanliga dagen och lära oss saker i den. Det handlar mycket om att lyssna, samtala, lösa konflikter men också att vi som vuxna observerar vad barnen fångas av och då kan vi utveckla deras lärande genom att ställa följdfrågor exempelvis. Detta ska ske hela tiden, även när vi inte jobbar med projekt.

I tre veckor framöver har vi två praktikanter från programmet Barn och fritid:

Ali (Opalen) och Elvira (Korallen)

IMG_3947